Romská divadelní skupina ARA ART

Datum realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013
Částka: 30000 Kč
Organizace: ARA ART, o. s.

Cílem projektu je připravit multimediální divadelní představení s romskou tematikou (kultura, zvyky a tradice s přesahem do současnosti) a jeho prostřednictvím (a dalšími návaznými aktivitami) snižovat napětí mezi majoritou a romskou menšinou.