Rozvíjejme se společně

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2021
Částka: 30264 EUR
Organizace: "Plán B", z.s.

Reagujeme na potřebu organizace navýšit kapacity a zprofesionalizovat práci. Cílem je vypracovat a implementovat plán pro práci se skupinou podporovatelů – oslovení nových a aktivizace stávajících, ochotných aktivně se zapojit do veřejného dění. Kampaň Action Days povede k zapojení jednotlivců a prohloubení vědomí o práci neziskových organizací v Jihomoravském kraji. Částečnou finanční nezávislost získáme „dražbami“, do kterých zapojíme individuální dárce z řad známých osobností. Nabudeme nové znalosti a zkušenosti z oblasti sociálních médií a fundraisingu, zlepšíme procesy v organizaci.