Rozvoj demokratického vzdělávání a zvýšení účasti mladých lidí a cizinců v demokratickém procesu v ČR

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 81786 EUR
Organizace: Centrum demokratického vzdělávání, z. ú.

Projekt reaguje na aktuální společenskou realitu v ČR a chce přispět k prevenci populismu a demokratického úpadku aktivizací organizací občanské společnosti a sdružení cizinců. Cílem je aplikace inovativních postupů dobré praxe z klíčových zemí se stabilní demokratickou a občanskou kulturou u dvou skupin nových členů občanské společnosti – cizinců a mladých lidí. Projekt se zaměřuje na podporu emancipace v oblasti demokratického vzdělávání a občanské participace. Přispěje ke změně a posílí informovanost a zájem o veřejný život a soudružnost ve společnosti.