Rusko a české volby 2017

Datum realizace: 1. 6. 2017 - 30. 11. 2017
Částka: 275450 Kč
Organizace: "Asociace pro mezinárodní otázky, z. s."

České politické strany se staví k budoucnosti česko-ruských vztahů (záměrně) indiferentně a téma v programech zamlčují. Již dnes značně nevyhraněná veřejnost je tak ještě více dezorientována. V příštích měsících bude vypracována nová strategie ČR k RF a prezident má při listopadové návštěvě RF uzavřít nové dohody o spolupráci. Budoucnost česko-ruských vztahů tak bude do značné míry narýsována výsledkem parlamentních voleb a rozhodnutími v příštích měsících. Projekt tento proces ovlivní, zvýší transparentnost záměrů politických stran a usnadní občanům rozhodování při volbách do PSP.

Vstoupíme do odborné debaty ohledně nové strategie MZV ČR vůči RF a ovlivníme její výslednou podobu. Formou policy paperu představíme naši vizi toho, jaké by vztahy s RF měly být. Vypracujeme tři scénáře dalšího vztahu s RF, které představíme voličům, a to je skrze média, tak prostřednictvím dedikovaných webových stránek. Se scénáři dále v rámci videorozhovorů seznámíme představitele 9 politických strana. Vyzveme je, aby se k některému z nich zavázali. Volič (i pomocí webových gamifikací) bude moci porovnat své preference s nabídkou politických stran ve volbách.