S roboty v knihovně

Datum realizace: 2. 1. 2023 - 30. 6. 2023
Částka: 55000 CZK
Organizace: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

V Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě probíhají od března 2022 pravidelné kurzy češtiny pro dospělé uprchlíky z Ukrajiny. Cílem našeho projektu je doplnit tyto kurzy o volnočasové aktivity pro děti od 6 let a středoškoláky. Za pomocí výukových robotů budeme zábavnou formou prohlubovat jejich znalosti češtiny, zároveň budeme rozvíjet informatické myšlení a digitální gramotnost v návaznosti na RVP. Jako pomocné lektory zapojíme ukrajinské středoškoláky, které v práci s výukovými roboty zaškolíme a nabídneme jim možnost se v této oblasti dále rozvíjet.