Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 31. 7. 2016
Částka: 2365452 Kč
Organizace: ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Ženy pracující v sexbyznysu (SB) v ČR jsou skupinou, která čelí násilí ze strany policie. Násilí nabývá podoby verbálních i fyzických útoků, ponižujícího zacházení, ale i přehlížení a bagatelizaci násilných skutků, kterým jsou tyto ženy při práci vystaveny. Takové jednání označujeme jako strukturální násilí (SN) a je významnou překážkou v přístupu ke spravedlnosti pro ženy pracující v SB, které se staly oběťmi násilí. Samotné sexuální pracovnice násilí ze strany policie vnímají jako významný problém. Projekt si proto klade za cíl zlepšit postavení žen pracujících v SB, které čelí SN páchaném policií, a umožnit jim přístup ke spravedlnosti prostřednictvím otevření odborné diskuse k problému a poskytováním pomoci v případech, kdy k takovému násilí dochází. Výchozím principem práce na projektu je participace aktérů/ek, kterých se problém týká – ženy pracující v SB, budou součástí pracovní skupiny (PS) výzkumu a odb. stáže, které se účastní také policie. Společně bude formulována strategie předcházení SN. V rámci projektu proběhne výzkum SN, přenos zkušeností z Norska a mezi aktéry navzájem, bude vydána publikace a bude provozována práv. a soc. e-poradna.