Společně a efektivně proti korupci 2020 – 2021

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2021
Částka: 84965 EUR
Organizace: Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.

Cílem projektu je zmenšení prostoru pro sofistikované korupční jednání, omezení zneužívání veřejných zakázek, a to na základě pilotního projektu v Libereckém a Ústeckém kraji. Výstupy projektu budou analýzy veřejných zakázek z oblasti stavebních zakázek a služeb veřejné dopravy, vytvoření softwaru pro sledování a vyhodnocování veřejných zakázek, nová verze protikorupčního webu Náš Liberec a vytvoření jeho obdoby v Ústeckém kraji a dále posílení kapacit naší organizace.