Společně proti suchu

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2021
Částka: 84323 EUR
Organizace: Živá voda, z. s.

Pilotní školení a následný mentoring a podpora lokálních koordinátorů pro celorepublikový projekt návrhu a realizace plošné zádrže vody a renovace krajiny jako adaptace na klimatickou změnu. Předání odb. i praktického know-how umožní zapojení veřejnosti do procesu krajinného plánování. Více než 50 již přihlášených zájemců z celé ČR získá nástroje pro realizaci místních projektů a zahájí činnost místních prac. skupin složených z vlastníků půdy, samosprávy a státní správy. Jedná se o replikaci úspěšného projektu Model Zdoňov, který je spolkem Živá voda realizován v CHKO Broumovsko (2500km2).