Spolu

Datum realizace: 1. 4. 2019 - 28. 2. 2020
Částka: 300000 Kč
Organizace: Rodiče za inkluzi

Předkládaný projekt navazuje na předchozí více jak čtyřletou činnost aliance a spolku Rodiče za inkluzi, jehož cílem je podpora inkluzivního/společného vzdělávání se zaměřením na rodiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Naší činností chceme především podpořit rodiče, kteří se rozhodnou vzdělávat dítě se SVP v hlavním vzdělávacím proudu, současně však chceme působit také na rodiče ostatních dětí (a ve svém důsledku i širší veřejnost), protože bez jejich pochopení a podpory není úspěšná realizace společného vzdělávání v ČR možná.