Stavíme novou klubovnu

Datum realizace: 1. 7. 2016 - 30. 4. 2017
Částka: 100000 Kč
Organizace: Junák - český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s.

Klubovna je pro oddíl domovem. Je místem pro konání schůzek družin i oddílu, místem kde se žije, učí,hraje, zpívá a soutěží. Skauting se snaží zlepšovat svět skrze děti a mladé lidi s cílem vychovat dospělé, kteří mají pevné hodnotové zakotvení, znají své místo ve společnosti, dokážou najít uplatnění a kteří budou aktivně vstupovat do společenského dění.

Protože si chce hrát stále více dětí ze Sviadnova, chceme pro ně vytvořit ty nejlepší podmínky a postavit u nich doma ve Sviadnově novou skautskou klubovnu. Věříme, že se nám to i s pomocí Nadace Huyndai podaří.