Strategické plánování – identifikace cílů a jejich naplnění.

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 30. 8. 2022
Částka: 150000 CZK
Organizace: Awen Amenca z.s.

Pomocí projektu chceme zlepšit naše schopnosti strategického plánování a jasné stanovéní cílů v naších desegregačních aktivitách a organizování komunit. Cílem projektu bude pod dohledem a s pomocí zkušeného odborníka vytvořit dlouhodobý strategický plán a rozdělit ho do krátkodobých cílů, od kterých se budou odvíjet activity fundraisingu.
Naše organizace se zabývá organizováním komunit v oblasti rovného přístupu ke vzdělání a součastná praxe je, že se zbýváme řadou aktivit, které nebyly původně plánované a i když máme výsledky hodně nás to zaměstnává hrozí, že nás to odvede od původních cílů.