TAT – F2F 2.0

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023
Částka: 305000 CZK
Organizace: TADY A TEĎ, o.p.s.

Projekt je pokračující. Zaměřuje se na realizaci a plnění priorit v Akčním plánu rozvoje organizace v letech 2022-2023, zahrnující rozvoj stávajících nebo realizaci nových aktivit směrem k cílovým skupinám za externí facilitace koordinátorem. Projekt dále řeší udržení kvality a know-how organizace v oblastech PR a FR podporou nové pracovnice mzdovými náklady tak, aby měla adekvátní prostor a čas pro adaptaci a etablování se jako pevná součást organizace.