Technická dílna pro děti a mládež – předávání tradiční řemeslné zručnosti

Datum realizace: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 30211 CZK
Organizace: Rosteme s dětmi, z. s.

Úcta k lidské manuální práci, šikovnost a zručnost, umět pracovat s různým nářadím a materiálem, naučit se vidět a nacházet různá technická řešení, být kreativní a inovativní, uvědomit si důležitost přesnosti měření a výpočtů při řemeslných činnostech, všímat si detailů, trpělivě dojít až ke konečnému dílu. – Toto vše je nutné předat našim dětem, dokud mají ještě zájem. Dílna bude místem mezigeneračního propojování při práci. Radost ze společného tvoření vlastníma rukama, předávání zkušeností od starších, zkušených praktiků dětem ve věku 6 – 14 let.