Transparentnost městských společností

Datum realizace: 18. 6. 2014 - 28. 2. 2015
Částka: 300000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

Projekt se snaží reagovat na problém nízké transparentnosti obchodních společností ovládaných místními samosprávami (MOE) formulací a popularizací žádoucího modelu transparentnosti MOE, který je proveditelný v rámci samostatné působnosti samospráv.