Transparentnost nakládání s DNA jako nezbytný předpoklad zdravé společnosti.

Datum realizace: 2. 6. 2014 - 1. 6. 2015
Částka: 260000 Kč
Organizace: Iuridicum Remedium, z. s.

Cílem projektu je zvýšit transparentnost využívání údajů o DNA ve státní správě a zlepšit možnosti občanů kontrolovat a ovlivnit to, jak je s jejich DNA nakládáno. Cílem je prosazení zákona o analýzách DNA a úpravy pravidel využívání krevních vzorků novorozenců získaných během novorozeneckého screeningu.