TRIANON jede!

Datum realizace: 1. 6. 2016 - 31. 12. 2016
Částka: 131000 Kč
Organizace: TRIANON, z.s.

Projekt řeší problém související s omezenými zdroji sociálního podniku spolku TRIANON a jeho nedostatečnou provozní a materiálovou kapacitou. Zároveň je v rámci projektu řešena nedostatečná informovanost místní komunity a široké veřejnosti o sociálním podnikání a jeho možnostech a významu pro region. V rámci projektu bude zajištěna profesionalizace a rozvoj aktuálních provozů sociálního podniku spolku TRIANON včetně zvýšení odborných kompetencí jeho zaměstnanců. Současně dojde k uskutečnění jednorázových akcí propagačního, informačního a motivačního charakteru pro zástupce místní komunity a širokou veřejnost. Tyto akce budou doprovázeny informační kampaní realizovanou prostřednictvím tištěných propagačních materiálů a pravidelným informováním na webu spolku TRIANON, facebooku či v místních médiích a tisku. Naplnění stanoveného cíle projektu přispěje k posílení stability sociálního podniku a sociálního podnikání obecně. V rámci projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity související s pořízením nového vybavení provozů, vzděláváním zaměstnanců a organizací propagačních a informačních akcí pro místní obyvatele a veřejnost.