Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání.

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 83528 EUR
Organizace: Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost

Pro porozumění současnosti, ukotvení v ní a rozhodnutí se angažovat ve společnosti je nutné zvnitřnění demokratických hodnot, vůle získávat informace a dovednosti s nimi pracovat. Projekt Tváří v tvář historii i současnosti nabízí navzájem provázané aktivity, které metodou Facing History and Ourselves a natáčením videoklipů vedou k pochopení vlastní identity a vlivu obrazu dějin na naše vnímání dneška. Spoluprací s organizacemi působícími ve strukturálně postižených regionech přímo s příslušníky romské komunity umožňuje propojení většinové a romské komunity,zohlednění jejích postojů a potřeb.