Tvorba komunity v sociálně vyloučené lokalitě Janov

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 55593 EUR
Organizace: MY Litvínov, z.s.

Projekt reaguje na neutěšený stav komunity na území městské části Janov. Cílem je projektu je pomoci vytvořit funkční komunitní vazby, posílení kompetencí CS a její zmocňování. Projekt by měl pro CS rovněž zajistit možnost bezpečného trávení volného času a přístup ke kulturním aktivitám, což dále využívá pro shora uvedené cíle. Projekt si klade za cíl rovněž nabourání statusu sociálně vyloučené lokality.