Týden bez odpadu 2022

Datum realizace: 1. 6. 2022 - 30. 11. 2022
Částka: 72300 CZK
Organizace: Bezobalu, z.ú.

Cílem projektu je zrealizovat celorepublikovou akci Týden bez odpadu, která zvýší povědomí o odpadové problematice a edukuje o předcházení vzniku odpadů. Akce zapojí aktivní občany a organizace zero waste komunity a posílí dobrovolnictví a veřejný zájem o udržitelný životní styl a zero waste.
Týden bez odpadu je mezinárodní pravidelná akce, které se v minulých letech v ČR zúčastnilo více jak 60 organizací, které zorganizovali vzdělávací a komunitní programy pro veřejnost. Akce napomáhá ekologicky smýšlejícím lidem najít inspiraci a podporu v jejich dalších udržitelných návycích.