Ubytovny NE, ALE…

Datum realizace: 1. 6. 2015 - 31. 12. 2015
Částka: 53560 Kč
Organizace: Občanské sdružení R - Mosty

Projekt vstupuje formou informační kampaně do veřejné diskuse o podobě tzv.sociálního bydlení. Spolupracuje s Platformou pro sociální bydlení,jejíž je realizátor aktivním členem. Kampaň bude zaměřena na podporu informovanosti o problematice sociálního bydlení, která se silně dotýká mnoha romských rodin, jejichž slabá socioekonomická situace je umocněna diskriminací. Projekt je zacílen na pokrytí lokality Hlavního města Prahy. Chce Pražanům přiblížit problematiku sociálního vyloučení Romů s důrazem na bydlení, které je hlavním pilířem romské integrace. Zároveň bude upozorňovat na nekoncepční legislativní opatření, která jsou prezentována jako boj proti nemravným ubytovnám, v důsledku však mohou prohlubovat bytovou krizi zejména romských rodin. Od 1. května 2015 začíná účinnost opatření z dílny poslanců ODS (přílepek k zákonu o hmotné nouzi), které dává obcím pravomoc rozhodnout o doplatku na bydlení pro konkrétní klienty ubytoven. Některé obce už deklarovaly, že novelu využijí k rychlému vystěhování ubytoven (např. radnice Bohumín). Kampaň bude upozorňovat na reálná rizika spojená s nekoncepčním přístupem k sociálnímu bydlení.