Včas a společně III.

Datum realizace: 1. 2. 2023 - 31. 12. 2023
Částka: 162200 CZK
Organizace: Amalthea z.s.

Aktivity jsou kromě přímé podpory dětí ve věku 0-8 a jejich rodičů zaměřeny na síťování a propojování aktérů a na multidisciplinární spolupráci. Díky pozici metodika-psychologa budou i nadále podporovány mateřské školy v Chrudimi. V rámci projektu zřizujeme novou pozici case managera, který zajistí komunikaci se školami v širším regionu, ujme se vedení konkrétních případů a zapojování dalších odborníků. Zachována budou pravidelná setkávání aktérů předškolního vzdělávání na místní úrovní a nově zrealizujeme pravidelná tematická setkání pro zástupce ZŠ, resp. školních poradenských pracovišť.