Včasná péče o ohrožené děti ve městě Chrudim

Datum realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
Částka: 176122 CZK
Organizace: Amalthea z.s.

Projekt se zaměřuje na včasný záchyt a podporu dětí již od narození do cca 8 let, ohrožených (nejen) školním neúspěchem.
Chceme dosáhnout toho, že každé dítě dostává tolik podpory, kolik potřebuje a maximálně využije svůj potenciál. Toho dosáhneme nejen přímou podporou dětí a rodin, ale i propojováním dosud oddělených systémů – sociálního a vzdělávacího.