Vedení – Spolupráce – Dopad

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2021
Částka: 15769 EUR
Organizace: Centrum inkluze o.p.s.

Projekt je zaměřen na posílení kapacit obecně prospěšné společnosti Centrum inkluze prostřednictvím a) zavedení strategického plánování do života organizace, b) proškolením vedení organizace v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketingu, advokacie a c) nastavením systému sledování a evaluace dopadu aktivit organizace za účelem zvýšení profesionality organizace a zvýšení efektivity realizovaných aktivit.