Veřejná podpora na municipiální úrovni

Datum realizace: 1. 2. 2013 - 31. 12. 2013
Částka: 800000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.