Výchova k dobrovolnictví v časech klimatické změny

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 85000 EUR
Organizace: Hnutí Brontosaurus

Projekt se zaměřuje na podporu výchovy k dobrovolnictví mládeže a veřejnosti v rámci komunity se zaměřením na aktuální otázky ochrany životního prostředí v souvislosti s projevy klimatické změny v přírodě, krajině i fungování lidské společnosti. V tomto duchu podporuje výchovu a vzdělávání středoškoláků, inovuje vzdělávání a odbornou přípravu organizátorů dobrovolnických akcí a zaměřuje se na osvětu a informování širší veřejnosti o možnostech občanské aktivity prostřednictvím dobrovolnictví.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance