Výstavba naučné stezky v obci Tichá „Poznej a chraň přírodu kolem sebe“

Datum realizace: 15. 6. 2017 - 15. 10. 2017
Částka: 100000 Kč
Organizace: TICHÁNEK z.s.

Projekt nabídne dětem a mládeži environmentální vzdělávání za pomocí interaktivních tabulí a aplikací nových technologií. Obec Tichá se nachází v oblasti „Přírodního parku Podbeskydí“, jejíž krásnou přírodu chceme uchovat pro další generace. Na území obce Tichá jsou evidovány chráněné druhy živočichů a rostlin, na které chceme upozornit a chránit je. Těchto 6 zastavení na naučné stezce v obci Tichá by především děti a mládež vzdělávaly v environmentální oblasti. A to za pomocí interaktivních tabulí s QR kódy. Děti a mládež by poznávaly přírodu formou her, kvízů, pohybových prvků, ale i hmatových či zvukových vjemů a zážitků. Tuto cílovou skupinu jsme vybrali záměrně, protože pobyt dětí a mládeže v přírodě má pozitivní vliv nejen na jejich psychiku a fyzickou zdatnost, ale formulují se vzorce chování s přírodou, které jsou důležité pro nastupující generaci. Cílem je poznávat přírodu a chránit ji.