Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic

Datum realizace: 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016
Částka: 130988 Kč
Organizace: Iuridicum Remedium, z. s.

Projekt se zaměří analýzu možností využití, sestavení metodických doporučení a na následné prosazování využívání veřejných licencí Creative Commons pro kultivaci zpřístupňování autorsky chráněného obsahu produkovaného obcemi, jejich příspěvkovými organizacemi, jakož i na prosazení povinnosti publikovat výstupy projektů finančně podpořených obcemi pod licencemi Creative Commons.
Pilotní analýza a realizační fáze projektu bude provedena v rámci Prahy, ve spolupráci s pražskou samosprávou. Následně budou zobecněna metodická doporučení pro využití CC licencí i pro další města a obce.