Využívání technologií v organizaci O děti postaráno z.s. ke vzdělávání žen před návratem do práce po rodičovské dovolené

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 73870 CZK
Organizace: O děti postaráno z.s.

Smyslem projektu je proškolit pět zaměstnanců organizace O děti postaráno z.s. ve využívání již jim dostupných nástrojů a začít je lépe a aktivněji využívat k nabídce svých služeb znevýhodněné skupině žen/matek, které se jenom těžce uplatňují na trhu práce v našem okruhu působení. Díky zpřístupnění našich učebních materiálů interaktivní digitální formou a šíření ve spolupráci s úřadem práce se potřebné informace dostanou přesně k cílové skupině. Očekáváme nárůst počtu proškolených v porovnání se současným stavem, který vyžaduje cestování za účelem vzdělávání.