Vzdělávání přede-vším

Datum realizace: 1. 8. 2017 - 28. 2. 2018
Částka: 400000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.

Pokračování práce koordinační skupiny v období voleb do Poslanecké sněmovny a mediální práce zaměřená na prosazování témat spojených se společenskou soudržností.