Vzkříšení folklórní tradice v obci Janovice

Datum realizace: 1. 7. 2016 - 30. 11. 2016
Částka: 50000 Kč
Organizace: PRVOČAS z.s.

Projektem chceme zahájit obnovení folklórní tradice v obci, která sahá do 30.let 20. století, kdy v obci fungoval folklórní soubor dospělých Ondráš a následně i dětský soubor Ondrášek. V obci se pravidelně konal festival Ondrášovské slavnosti, který byl jedinečný svou atmosférou, neboť jeho hlavní část se konala v dnes již nefunkčním přírodním amfiteátru Hradisko. Chceme postupnými kroky obnovit tradici folklóru v obci v celém jejím původním rozsahu. Prvním krokem je obnovení činnosti dospělého a dětského souboru do podoby, která se přiblíží stavu z počátku jejich vzniku a zejména pak série vzpomínkových setkání dosud žijících členů původních souborů, s členy obnoveného souboru, který právě vzniká a obecně s mladou generací a dětmi, kterým bude zprostředkována historie folklóru v obci včetně závěrečné výstavy na toto téma. Součástí projektu pak bude obnova místních krojů, z nichž se dochovala jen torza a na jejichž výrobě se budou podílet místní spolky.