Za děti bez dluhů 2.0

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 31764 EUR
Organizace: TADY A TEĎ, o.p.s.

Dle dat Rejstříku zahájených exekucí bylo v ČR zahájeno desetitisíce exekucí na děti a mladé dospělé. Očekávaná novela NOZ a OSŘ přijatá v minulém roce měla nechvalnou raritu dětských exekucí vypořádat. Není však retroaktivní a „starých“ exekucí se netýká. Dětské exekuce nadále otřásají základy právního státu, a proto je cílem naší práce zastavovat exekuční tituly vydané na děti před r. 2021. A to individuálním právním zastupováním, zejména však působením na odpovědné instituce se záměrem zastavovat exekuce plošně. Očekáváme, že spolupráce s aktéry napříč ČR nás posune blíž ke kýženému cíli.