Zachraňme žraloky

Datum realizace: 1. 7. 2013 - 30. 10. 2013
Částka: 50000 Kč
Organizace: Obec Bystřice

V obci Bystřice byly v minulosti nalezeny zkameněliny živočichů stáří 20 až 60 milionů let, které jsou v muzeích ČR. V Bystřici u řeky Olše je ´“Boučkova lokalita“, v níž se vyskutuje karbonský vápenec stáří 60 mil. let, který bývá pouzdrem pro fosilie, které bývají uvnitř kamene. Tato lokalita nebyla nikdy prozkoumána, za posledních 10 let eroze vody způsobila nátrže svahů a řada geologicky zajímavých nálezů byla odplavena, do 2 let začne v blízkosti této lokality stavba přeložky silnice E 75. Pokud nebude proveden v tomto roce odborný průzkum, bude lokalita včetně jejího bohatství nenávratně pryč. Chceme zajistit 20-ti denní letní pobytový tábor složený z členů přírodovědeckého kroužku ZŠ Bystřice, studentů VŠB Ostrava fakulty geologie pod odborným vedením RNDr. M.Bubíka CSc. pracovníka České geologické společnosti – vedeckého pracoviště Ministerstva ŽP ČR, kteří provedou podrobný průzkum lokality, zadukumentují ji a zajistí nálezy, které patří do geodědictví ČR a regionu. Je to poslední šance.