zahrada minulosti pro budoucnost

Datum realizace: 1. 1. 2023 - 30. 3. 2024
Částka: 217000 CZK
Organizace: Český svaz ochránců přírody Město Albrechtice

Autorem projektu je ČSOP Město Albrechtice, který před několika lety obnovil zámecké zahradnictví v areálu tzv. Nového zámku. Vzniklá zahrada neslouží pouze k prezentaci starých odrůd ovoce a zeleniny, její náplní je střetávání nad příběhy těchto odrůd a jejich uvádění zpět do života. Cílem projektu je vybudovat v zahradě skleník. Ten bude sloužit prezentaci pěstování, množení a zpracování plodů aby bylo možné zahradu vnímat všemi smysly. Díky tomuto prvku dojde k zvýšení atraktivity tohoto místa i prodloužení období ve kterém může sloužit školám, školkám či veřejnosti.