Ženy ženám

Datum realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Částka: 112300 CZK
Organizace: Charita Most

Chceme zapojit romské ženy k šíření dobré praxe a tím ovlivňovat ženy v komunitě. Nyní máme nakročeno správným směrem, protože chceme podpořit ženy, kterým věříme a které samy chtějí ovlivnit komunitu, ve které žijí.