Živé vnitrobloky – participace občanů a samosprávy

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 67988 EUR
Organizace: Bieno z. s.

Změna klimatu má významný přímý dopad na obyvatele měst. Vnitrobloky jsou největší plošnou rezervou centra měst. V domech s dvory či vnitrobloky bydlí přibližně třetina obyvatel. Uplatňovat adaptační opatření ve vnitroblocích je v zásadě jednoduché řešení – voda, zeleň, zasakování a popínavé rostliny. Chladivé mikroklima vnitrobloků může městům významně prospět. Dnešní společnost je fragmentovaná a atomizovaná, občané rozdělení do názorových skupin. Sousedské komunity kolem vnitrobloků jsou školou praktické demokracie a přinášejí pozitivní osobní zkušenost spolupráce napříč skupinami.