Zkvalitnění digitální komunikace Střediska náhradní rodinné péče

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 3. 2023
Částka: 74300 CZK
Organizace: STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

Středisko náhradní rodinné péče je významným poskytovatelem služeb pro ohrožené děti. Pro komunikaci s cílovými skupinami využívá standardní informační nástroje (webové stránky, Facebook). Ze zpětných vazeb uživatelů a interní analýzy bylo zjištěno, že současný způsob komunikace je zastaralý, webové stránky nepřehledné a uživatelsky nepřívětivé. Cílem projektu je optimalizace využívání digitálních nástrojů s ohledem na potřeby cílové skupiny (zpřehlednění obsahu a struktury webových stánek, nové formy komunikace jako Instagram, podcasty atd.) včetně posílení dovedností zaměstnanců žadatele.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance