Zlepšení efektivity práce v pacientské organizaci

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023
Částka: 72200 CZK
Organizace: Achilleus z. s.

Cílem projektu je zvýšení efektivity komunikace a činnosti v rámci organizace a tím pádem zkvalitnění poskytovaných služeb klientům pacientské organizace.
Zároveň očekáváme zlepšení digitálních dovedností zaměstnanců a dobrovolníků organizace.

DOPLNIT !!!!!!

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance