Zodpovědnost jako nedílná součást svobody/Responsibility as an integral part of freedom

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 85000 EUR
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

NESEHNUTÍ spolu se zástupci veřejnosti ovlivní podobu nového územního plánu Brna tak, že v něm bude lépe zohledněna ochrana životního prostředí a nástroje zmírňování dopadů klimatické změny. Vzděláváním a poradenstvím posílí watchdog a advocacy roli místních hráčů v regionech v tématech ochrany životního prostředí a zmírňování dopadů klimatické změny. Jeho aktivity jsou zdrojem podpory a inspirace pro obhajobu práv na kvalitní životní prostředí v sídlech dalším aktivním lidem.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance