Cena dálnic I: Stavějí se dálnice v ČR dráž než v zahraničí?

  • Rok vydání: 2008 Vše
  • Organizace: Ekologický právní servis a Oživení
  • Programová oblast: Ostatní
  • Publikace ke stažení:

Souhrnná studie nevládních organizací Ekologický právní servis a Oživení hodnotí kvalitu a míru objektivity srovnávacích analýz, na jejichž základě se v ČR vedla a vede debata o přemrštěných cenách za stavbu dálnic. Vytvoření publikace podpořila Nadace OSF.