Cena dálnic I: Stavějí se dálnice v ČR dráž než v zahraničí?

Souhrnná studie nevládních organizací Ekologický právní servis a Oživení hodnotí kvalitu a míru objektivity srovnávacích analýz, na jejichž základě se v ČR vedla a vede debata o přemrštěných cenách za stavbu dálnic. Vytvoření publikace podpořila Nadace OSF.