Kvalita a transparentnost zadávání veřejných zakázek okresními městy v ČR

  • Rok vydání: 2008
  • Organizace: Oživení, o.s.
  • Programová oblast: Vše
  • Publikace ke stažení:

Občanské sdružení Oživení vytvořilo rozsáhlé hodnocení kvality zadávání veřejných zakázek v 71 městech na základě indikátorů informování o veřejných zakázkách a indikátorů kvality interních pravidel městských úřadů. Publikace byla vydána s podporou Nadace OSF.