Manipulace na Pozemkovém fondu ČR

  • Rok vydání: 2013
  • Organizace: Nadace Open Society Fund Praha
  • Programová oblast: Ostatní
  • Publikace ke stažení:

Tato mediální analýza vznikla v rámci soutěže Novinářská cena 2012, kterou v České republice od roku 2010 každoročně pořádá Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s českým Googlem, NEWTON Media a.s. a Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava. Analýza se věnuje sérii článků o Pozemkovém fondu, které publikoval redaktor Vojtěch Blažek ve spolupráci s dalšími novináři v Hospodářských novinách a za které získal vítězství v kategorii Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek psané žurnalistiky v soutěži Novinářská cena 2012. Analýza rozebírá průběh i následky kauzy pro její aktéry i to, jak se kauze věnovala ostatní média a jak se vlivem publicity vyvíjel mediální obraz Pozemkového fondu.