Migrace a kriminalita – materiál pro média

  • Rok vydání: 2017
  • Organizace: Nadace OSF, Člověk v tísni, Konsorcium organizací pracujících s migranty v ČR, Friedrich Ebert Stiftung
  • Programová oblast: Lidská práva a diskriminace
  • Publikace ke stažení:

Kriminalita cizinců se v poslední době stala hojně diskutovaným tématem – česká média často informují o tom, že se zvýšila např. míra kriminality z Německu a spekulují o možném spojení s příchodem velkého počtu migrantů. Pohled na data a statistiky ale nabízí podstatně složitější obraz situace. Pozvali jsme k jednomu stolu novináře, specialisty na data, kriminology a sociální pracovníky a probrali s nimi, jak to tedy se souvislostí migrace a kriminality skutečně je. Níže shrnujeme hlavní závěry ze třech oblastí – mediální pokrytí tématu v ČR, hlavní dostupná data a analýzy v ČR a dostupná data a analýzy z německého prostředí.