Násilí je možné zastavit – Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích

Barbora Jakobsen a Marius Råkil

Co je násilí a jak vnímat ty, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích? Jaké postupy využívá terapie zaměřená na násilí? Jaký má domácí násilí dopad na děti a na zdraví lidí obecně? Publikace zahrnuje články a kapitoly z knih předních odborníků a jejich kolegů z norské organizace Alternativa násilí (Alternative to Violence). Představuje základní témata a také nejnovější poznatky z výzkumu v oblasti násilí v blízkých vztazích a kapitolu o tom, jak násilí může ovlivňovat pomáhající profese. Odborný text je doplněn kazuistikami a je určen všem, kteří pracují s rodinami, v nichž se vyskytuje násilí. Pro terapeuty je inspirací, jak pracovat s osobami dopouštějícími se násilí. Kniha je přínosná pro psychology, lékaře, pedagogy, právníky, sociální pracovníky a studenty těchto oborů. Publikaci vydala Nadace Open Society Fund Praha díky podpoře z Norských fondů.

Key words: násilí v blízkých vztazích, domácí násilí, partnerské násilí, terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí, násilí a trauma, dopady násilí, syndrom vyhoření, osoba násilná, oběť násilí, terapie zaměřená na násilí.