Novinářská cena 2011

  • Rok vydání: 2012
  • Organizace: Nadace Open Society Fund Praha
  • Programová oblast: Novinářská cena
  • Publikace ke stažení:

Nadace Open Society Fund Praha pro Vás opět připravila výběr příspěvků vítězných a nominovaných prací soutěže Novinářská cena 2011.

Příspěvky můžete přečíst/zhlédnout v počítači ve formátu PDF nebo si je můžete stáhnout do čteček, tabletů ve formátu ePub, Mobi či iBooks na adrese

http://www.novinarskacena.cz/aktuality/stahnete-si-zdarma-nejlepsi-prace-novinarske-ceny-2011-do-sve-ctecky/

Jelikož jsme letos zvlášť vyčlenili psanou a  audiovizuální žurnalistiku, narostla nám velikost výsledného souboru. Proto si můžete v nabídce vybrat, zdali si chcete stáhnout čistě textový soubor nebo i s audio a video příspěvky.  Audiovizuální příspěvky jsou uveřejněněny pouze u vítězných prací, nikoliv u nominovaných.