Veřejná kontrola obchodních společností s majetkovou účasti státu a samospráv

Ekologický právní servis v této publikaci upozorňuje na mezeru českého právního systému v oblasti nezávislého dohledu nad správou veřejného majetku. Česká republika, na rozdíl od všech sousedních zemí a mnoha dalších zemí OECD, neumožňuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu provádět kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu nebo územních samospráv. Přitom jen desítka největších státem vlastněných podniků hospodaří s prostředky blížícími se svým objemem 70 % příjmů státního rozpočtu, akciové společnosti s účastí státu a samospráv navíc patří mezi největší zadavatele veřejných zakázek.

Tato publikace uvádí analýzu této situace a soubor doporučení pro rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na firmy s veřejnou účastí. Byla vydána za podpory Nadace OSF.