Seznam přihlášených aplikací SOD 2019


Mapa Vysílačů

Aplikace mapavysilacu.cz poskytuje informace o příjmu digitální televize
prostřednictvím TV antény. Jde o vizualizaci dat, které jsou poskytovány formou
několika map. Aplikace data prezentuje ve formě map pokrytí, kdy každý vysílaný
TV multiplex má svoji vlastní mapu pokrytí. Díky mapě pokrytí může uživatel
zjistit, zda vysílač v jeho okolí poskytuje dostatečný signál. Aplikace zpracovává
data i z okolních států a jedná se tak o dobrý nástroj i pro profesionální firmy,
které se zabývají instalací STA.
www.mapavysilacu.cz
Jiří Procházka

Ventusky
Aplikace pomáhá lidem a firmám se zjišťováním informací o vývoji počasí.
Vizualizuje otevřená data z numerických modelů, které počítají vývoj počasí
(srážek, teplot, větru atd.). Data zveřejňují národní meteorologické ústavy
po celém světě (např. v Německu DWD, v USA NOAA atd.).
www.ventusky.com
InMeteo, s.r.o.

Hlídač státu
Věříme, že transparentnost je základním předpokladem pro dobře fungující stát.
Proto se snažíme nejen sbírat důležitá data, ale především umožnit občanům
i politikům či novinářům je efektivně využívat. Kontrolujeme politiky a úředníky,
zda s našimi penězi zacházejí správně a snažíme se přicházet také s řešeními, jak
pomoci českému e-governmentu. Hlavním cílem Hlídače je, aby jednoho dne
nemusel existovat.
www.hlidacstatu.cz
Hlídač státu, z.ú.

Datová platforma Golemio
Pražská datová platforma Golemio je soubor aplikačních modulů sloužící pro
integraci městských dat z různých zdrojů v oblastech čistoty ovzduší, dopravy,
odpadového hospodářství, sdílených služeb, mapových podkladů atd. Platforma
data konsoliduje, spojuje, obohacuje a nabízí nad nimi tvořit datové analýzy,
vizualizace a reporty. Ty pak slouží magistrátu, městským částem i městským
společnostem k lepšímu rozhodování a plánování.
www.golemio.cz
Operátor ICT, a.s.

Data mobilních operátorů
Každé místo v Jihomoravském kraji je charakteristické nejen svou polohou, ale
také počtem obyvatel. Počet obyvatel na území však není statické číslo, ale mění
se v průběhu dne. V této aplikaci tak máte možnost zjistit, kolik obyvatel se
nachází v danou hodinu na daném místě. Aplikace využívá geolokační data
mobilního operátora T-Mobile. Co jsou geolokační data? Jedná se o zbytková
signalizační data, která vysílá SIM karta do mobilní sítě (BTS). Na základě tohoto
připojení pak lze určit místo, kde se uživatel nachází.
www.jmk.brno.ml
Magistrát města Brna / SpatialHub

Dopravní nehody
Interaktivní mapa dopravních nehod v Brně a Jihomoravském kraji za rok 2018.
Aplikace obsahuje mimo základní vizualizaci také časovou animaci. Animaci
můžete kdykoliv zastavit anebo měnit její parametry v časovém posuvníku, který
se zobrazí v dolní polovině obrazovky. V aplikaci je také možné měnit
podkladovou mapu, filtrovat dle zadaných parametrů anebo vyhledávat nehody
v určitém území. Aplikace obsahuje také vrstvu nehod za rok 2017. Zdrojem dat
je Policie ČR.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Magistrát města Brna

Klima v Brně
Český hydrometeorologický úřad publikuje základní meteorologická data z
vybraných měřících stanic na denní bázi již od roku 1961. Jedna z těchto stanic
se nachází také v Brně-Tuřanech. Díky těmto datům je možné detailně analyzovat
stav a vývoj změny klimatu v Brně v průběhu tohoto období. Dataset obsahuje
tyto složky: teplota průměrná, teplota maximální, teplota minimální, rychlost
větru, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, celková výška sněhu, sluneční svit.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Magistrát města Brna

BRNO URBAN GRID
Brno Urban Grid je jednoduchou webovou aplikací, která umožňuje rychlou
vizualizaci různých typů prostorových dat v rozsahu území města Brna
či Brněnské metropolitní oblasti. Nejedná se o složitý analytický systém,
ale o přímočarý a otevřený nástroj pro přehlednou analýzu prostorové situace.
www.brnourbangrid.cz
Altimapo / Magistrát města Brna / Masarykova univerzita

Fuzee
Fuzee je mobilní plánovač městských tras s cílem kombinovat veškerou městskou
dopravu, od lanovek po sdílené elektrické koloběžky. V rámci otevřených
dat využíváme mapové podklady od OpenStreetMap, jízdní řády GTFS a pozice
dopravních prostředků sdílené mobility.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Fuzee

CYKLODOPRAVA V BRNĚ
Hodnocení rozvoje cyklodopravy v Brně. Aplikace poukazuje na fakt,
že při stejných klimatických i prostorových podmínkách je cyklodoprava v Brně
na velmi nízké úrovni. Lze v ní najít mnoho srovnání s jinými tuzemskými
i zahraničními městy. Hlavním cílem aplikace bylo důrazné upozornění
na současný stav cyklodopravy v Brně s tím, aby na její rozvoj kladlo město
mnohem větší důraz. Součástí aplikace je i dashboard s dopravními nehodami.
https://data.brno.cz/cykloanalyza
Magistrát města Brna

CZ-FIN
Cílem aplikace je stahovat všechna státní data, analyzovat je, provázat firemní
data na profil firmy. Aplikace je open source (MIT licence).
www.cz-fin.com
CZ-FIN

Mimořádnosti v MHD Praha
Jde o aplikaci pro android. Uživatelé si mohou vybrat linky z pražské MHD,
a pokud na nich dojde k nějaké mimořádnosti, tak jim aplikace zobrazí
upozornění. Na serveru se pravidelně kontroluje seznam probíhajících
mimořádností (https://pid.cz/feed/rss-mimoradnosti). Když se tam objeví
nějaké nové, tak se rozešle upozornění na příslušná přihlášená zařízení.
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.zkkn.android.disruptions
Zdeněk Kořán

PIP – Pražský intermodální plánovač trasy
Aplikace umožňuje hledat spojení kombinující individuální dopravu autem
na P+R parkoviště a MHD. Aplikace má za cíl umožnit efektivní nalezení spojení
a omezit tak intenzitu dopravy v Praze. Aplikace využívá i data o aktuálním
znečištění ovzduší a podle toho preferuje MHD oproti jízdě autem i za cenu
přiměřeně pomalejšího spojení. Aplikace využívá data o jízdních řádech
a zpoždění MHD pro hledání trasy v MHD.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.alabanda.jizdni_rady_client
Jakub Matěna / Matematicko-fyzikální fakulta UK

Healin
Mobilní aplikace Healin, tentokrát pro Android, ukáže uživateli nejbližší otevřené
lékárny, umožní mu procházet seznam lékáren, vyhledávat léky a zobrazovat
jejich základní informace jako jsou účinná látka a její množství, množství léku
v balení a zobrazení příbalového letáku.
http://healin.pointmates.app
Ondřej David

NeByty
Vybrali jsme obce, ve kterých se za posledních 5 let nepostavil byt, dům nebo
stavba. Těchto obcí je v republice 734 z celkových 6269 což je 11,7%. Zabývali
jsme se možnými příčinami tohoto stavu. Díky aplikaci ukazujeme na problém
výstavby nových bytů a přemýšlíme nad společnými ukazateli tohoto stavu.
Využité datové sady: Dokončené byty v obcích (ČSÚ), Národní registr
poskytovatelů zdravotních služeb (ÚZIS ČR), Vybraná data ze Státní pokladny
(MF), ARES, Síť školských zařízení (ČSÚ), Sčítání obyvatelstva (ČSÚ).
Odkaz na aplikaci ZDE.
#zemedělci – Klatovy

Sociální Pracovník v mobilu
Mobilní aplikace, která umožňuje snadno najít kontakt na pomoc v krizových
sociálních situacích. Aplikace je určena pro telefony s operačním systémem
Android a je volně ke stažení na těchto stránkách nebo v obchodě Google Play.
https://socpracvmobilu.cz/#/
Sociální Pracovník v Mobilu

Echo
V České republice se každoročně pátrá po desítkách dětí, které jsou přímo
ohroženy na zdraví nebo na životě. Mobilní aplikace Echo bude propojena
s policejní databází pohřešovaných dětí. Uživatel dostane v reálném čase
informaci o konkrétním ztraceném dítěti a může jedním kliknutím zavolat
Policii ČR. Veřejnost tak bude zapojena do pátrání, a to od samého začátku,
kdy je to naprosto zásadní.
https://www.aplikaceecho.cz/
Aplikace Echo, z.s.

Signslate
Kterýkoli tlumočník z Česka k dispozici online ve vašem mobilu, kdykoli a kdekoli.
Služba vyhledávající tlumočníka, který v daném čase nabízí okamžité online
tlumočení pro neslyšící, v České republice k dispozici dosud nebyla. Až náš tým
dal myšlence „tlumočníka do kapsy“ reálnou podobu – aplikaci Signslate (ze
spojení SIGN – znak a transLATE – překlad).
www.signslate.com
Signslate z.s.

Kuloáry
Kuloáry jsou veřejně dostupné statistiky hlasování a hlubší analýza chování
českých poslanců. Portál kuloary.cz má za víc než rok své existence přes deset
tisíc návštěv. Veřejnost zajímá hlavně přítomnost poslanců ve sněmovně.
Aplikace si však všimli i samotní poslanci. Zajímavé je, že přesně od doby, kdy
jsme kuloáry veřejně nasadili, se začala zvyšovat platnost hlasování – tedy
poslanci se méně zdržují hlasování. Jednoznačnou kauzalitu nelze vyvodit, jedná
se však o potěšující skutečnost.
www.kuloary.cz
Insightee

Prague in 3D
Jedná se o technologický framework virtuálního modelu Prahy, jehož hlavním
cílem je zobrazovat v uživatelsky přívětivé podobě informace, které jsou
získávány ze zdrojů otevřených dat. Framework umí pracovat se všemi typy
otevřených dat. Framework je široce využitelný například pro vizualizace dat ve
3D, vizualizaci plánovaných i skutečných architektonických návrhů, analýz
datových sad, hlukových map, map znečištění ovzduší, cenových map nebo
rekonstrukci historických dat do 3D podoby a tím vytvářet chronologickou
vizuální dokumentaci vývoje a rozvoje Prahy.
www.maitret.cz
Maitret s.r.o.

Reflektor
Chce nabídnout veřejnosti moderní a pohodlný nástroj pro sledování vývoje na
politické scéně v konkrétních tématech a umožnit jí hodnotit politiky a snadno s
nimi komunikovat. Uživatelé mohou vybrané politiky kontaktovat a vyjádřit svůj
názor. Pochválí je za aktivitu nebo naopak mohou projevit svůj nesouhlas
s těmi, kteří demokratické principy či dobré zákony ohrožují. Průběžný a rostoucí
počet hodnocení a zpráv odeslaných díky aplikaci bude na politiky vytvářet sílící
tlak. Výstupy z aplikace zároveň budou generovat atraktivní obsah pro média.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.rekonstrukcestatu.reflektor
Frank Bold / Rekonstrukce státu

Ström
„Proof of concept“ aplikace využívající satelitní snímky k detekci úbytku lesů.
Cílem je vytvořit veřejný a zdarma volně dostupný produkt. Model lokalizuje
jak legální, tak nelegální kácení stromů. K tomu využívá satelitní snímky
z programu Copernicus, které zpracovává a analyzuje úbytek lesa – v případě
dostupných katastrálních dat (jako je to například v ČR) pak aplikace umí úbytek
zařadit do kontextu katastrální mapy.
https://zaitra.github.io/strom/
Zaitra – https://zaitra.io/

Sentinel Downloader
Sentinel Downloader je aplikace postavená nad open-source knihovnou
sentinelhub-py. Aplikace je v jazyku Python a poskytuje rozhraní pro stahování
volně přístupných dat ze satelitů v programu Copernicus a Landsat. Velkou
výhodou aplikace je jednoduchá konfigurace a minimální nutná znalost
programování v Pythonu.
https://zaitra.github.io/sentinel-downloader/
Zaitra – https://zaitra.io/

CityVizor
Pomáháme obcím porozumět svým datům o financích a bez obav je poskytnout
občanům. Využíváme data z účetního systému dané obce, zobrazujeme rozpočet
a jeho plnění až na detail každé faktury ve srozumitelné podobě. Software je
samozřejmě open-source. Klíčovou roli v rozvoji aplikace má nyní Česko.Digital,
které zastřešuje komunitu IT dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají
neziskovým organizacím, státu a samosprávě. CityVizor vnímáme jako pilotní
projekt participace dobrovolnické komunity, která aktivně pomáhá samosprávě
s otevíráním dat ohledně financí obce.
https://cityvizor.cz
Česko.Digital / Otevřená města, z.s.

Moje Praha
Aplikace zpřístupňuje uživatelům otevřená data z oblasti novinek a kulturních
akcí v Praze, informace o aktuální obsazenosti P+R parkovišť, parkovacích
zónách, poloze sdílených dopravních prostředků, veřejné parky, dětská hřiště,
lékárny apod. Aplikace obsahuje jak katalogová data (poloha a druhy stanoviště
tříděného odpadu), tak i aktuální senzorická data (zaplnění kontejneru).
https://mojepraha.eu
Operátor ICT, a.s.

1 aplikace nesplnila podmínky účasti.