Seznam přihlášených aplikací SOD 2020

Kategorie Městská data

Brno Urban Grid (BUG)
Brno Urban Grid (BUG) je jednoduchou webovou aplikací, která umožňuje rychlou vizualizaci různých typů prostorových dat v rozsahu území města Brna, Brněnské metropolitní oblasti nebo dokonce Jihomoravského kraje. Nejedná se o složitý analytický systém, ale o přímočarý a otevřený nástroj pro širokou veřejnost. Aplikaci vyvíjí tým společnosti Altimapo, která je spin-offem Masarykovy univerzity, ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Od začátku je to pokus vytvořit jednoduchou a otevřenou aplikaci, kde si každý bude moci analyzovat svoje zájmové území.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Společnost Altimapo

Pracujteprostat.cz
Pracujteprostat.cz je inzertním portálem, na kterém jsou denně zveřejňovány aktuální nabídky zaměstnání vyhlášené obcemi, městy, kraji, státními a polostátními organizacemi. Tento neziskový projekt vznikl jako snaha podpořit zaměstnanost v ČR v této nelehké době a zmírnit tak negativní ekonomické dopady způsobené onemocněním COVID-19. Jedná se o službu určenou jak občanům, tak orgánům státní správy a samosprávy, které na tomto portálu mohou zdarma inzerovat nabídky práce. Služba funguje na bázi mapové aplikace – pracovní nabídky jsou vkládány do mapy podle toho, který úřad nebo státní firma inzerát zveřejnily. 
Odkaz na aplikaci ZDE.
ADOL Monitor

PRAGOZOR.CZ
Cílem webové aplikace PRAGOZOR.CZ je přinášet ověřené a spolehlivé informace o hlavním městě Praze velmi jednoduchým, čitelným a srozumitelným způsobem. Základním prvkem obsahové vrstvy webu jsou datové vizualizace (celkem web nabízí vice než 120 datových vizualizací a zdrojů na data), jednoduše a srozumitelně představené informace a statistiky. Dalším cílem webu je podpora uživatelů v orientaci v dnešní záplavě hoaxů a fake news. Proto jsou všechna prezentovaná data ověřená a ozdrojovaná. Za obsahovou vrstvou webu Pragozor stojí otevřena Datová platforma hlavního města Prahy Golemio. Aplikace se snaží reflektovat aktuální společenská témata, proto vznikla sekce tykající se současné koronakrize, která patří k nejvíce navštěvovaným.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Magistrát hlavního města Prahy a Datová platforma Golemio

Zásobník Polaď Prahu
Databáze projektů k Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, všechny informace o projektech v oblasti mobility na území Prahy i Středočeského kraje on-line, stanoveny dílčí úkoly, které může kdokoliv sledovat. Určeno pro přehled o implementaci dokumentu a uvádění jednotlivých projektů v život. Jak pro veřejnost, tak pro zpracovatele. Lze si vygenerovat Pdf kartu s informacemi nebo si je prohlédnout na webové stránce. Z pohledu Prahy jde o klíčový dokument v oblasti dopravy. Data udržuje aktuální cca 15 lidí z týmu zpracovatele koncepce. Z aplikace je možné pro pracovní potřeby generovat exporty – např. přehled všech úkolů a jejich plnění.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Magistrát hlavního města Prahy

VOZEJKMAP
Aplikace pomáhá pohybově znevýhodněným lidem s orientací v bezbariérovém prostředí a zvyšuje, tak celkovou kvalitu jejich života. VOZEJKMAP se dlouhodobě zasluhuje o zpřístupňování objektů lidem s pohybovým omezením. Databázi tvoří sami uživatelé – zapojují se tak do procesu mapování a pomáhají lidem se stejnými potřebami. Data jsou pak validována administrátorem aplikace. Aplikace je orientována na pohybově znevýhodněné uživatele informace z ní ale můžou čerpat i matky s kočárky. 
Odkaz na aplikaci ZDE.
Česká asociace paraplegiků z.s.

Dotační Software 2 (DSW2)
Nástroj pro obce, městské části a dotační úřady, umožňující příjem, zpracování a správu žádostí o dotace. Vyvinuto a otestováno na Praze 3. 
Odkaz na aplikaci ZDE.
Otevřená města, z. s.

Hlasování zastupitelstva Děčín
Webová aplikace poskytuje přehledy o hlasování politických uskupení i jednotlivých zastupitelů v jednáních zastupitelstva města Děčín. Lze vybrat jednotlivá zastupitelstva zpětně, lze vybrat konkrétní bod hlasování, nebo je možné vybrat konkrétního zastupitele a vidět, jak hlasoval za celou dobu svého působení v zastupitelstvu s ohledem na dostupná data. Pohled je pak možné také exportovat do CSV. Aplikaci nechalo město vytvořit ve snaze usnadnit veřejnosti orientaci v tom, jak kdo při jednání zastupitelstva hlasoval, aniž by bylo nutné nahlížet do usnesení. Cílovou skupinou jsou především občané města Děčín.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Magistrát města Děčín

Interaktivní mapa neziskového sektoru
Ideou pro tvorbu této aplikace bylo předložit veřejné správě, neziskovým organizacím, akademickým pracovníkům či veřejnosti informace o aktuálním stavu a vývoji základních ekonomických charakteristik neziskových organizací, a to vybudováním plně funkčního a uživatelsky přívětivého Informačního portálu, který nabídne transparentní prostředí umožňující kvalifikované rozhodování založené na důkazech a objektivních datech. Informační portál vznikl na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Centru pro výzkum neziskového sektoru. Je dostupný online, bez nutnosti cokoliv instalovat, poskytovaná data jsou zdarma a pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Masarykova univerzita v Brně

PIDman
Aplikace zobrazuje aktuální polohu autobusů (PID) nad mapou pro danou trasu + časové zpoždění nebo předjetí. Dále zobrazuje aktuální pozici autobusu pro jednu linku – sloupcové zobrazení nebo nad mapou – je zobrazena jak aktuální poloha, tak poloha dle jízdního řádu.
Pro ostatní dopravní prostředky v rámci PID zobrazuje polohu či pozici dle jízdního řádu.
Možnost zobrazit všechny zastávky nad mapou včetně vstupů do metra a tyto filtrovat dle typu dopravního prostředku nebo dle zóny PID. Dále je možné zobrazit nejbližší odjezdy všech linek ze zastávky. Odjezdy metra se zobrazují na sekundy. Aplikaci je možné používat i offline. Další metou by mělo být zobrazení polohy tramvají a následně i vlaků.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Milan Somsedík

Kategorie Vzdělávání

ICT vybavení škol zřizovaných Plzeňským krajem
Aplikace je vytvořena v aplikaci Power BI. Cílem aplikace je její využití lidmi z krajského úřadu Plzeňského kraje při plánování nových projektů typu OPVVV a při dovybavování škol ICT technikou. Aplikace přímo podporuje transparentnost, jelikož porovnává školy, jejich vybavení a na základě těchto údajů, mohou odpovědní lidé rozhodnout o přidělení prostředků na ICT. Aplikace je využitelná a přenositelná spíše na pracovníky jednotlivých úřadů. 
Odkaz na aplikaci ZDE.
Karel Rejthar a Pavel Valenta

Učíme.se
Aplikace vznikla v počátcích pandemie COVID-19 a reagovala na restriktivní opatření, které s sebou období března neslo. Na základě dotazníku, který během dvou dnů zodpověděla téměř tisícovka učitelů, nám bylo potvrzeno, že většina učitelů se online výuky spíše zdráhá a raději setrvávají v mnohdy těžkopádné emailové komunikaci. Cílovou skupinou aplikace byli na počátku zejména učitelé, kteří ještě žádnou online výuku neprovozují. Během výuky má učitel možnost prezentovat, živě listovat prezentací, psát na digitální tabuli, spouštět videa nebo zadávat testy. Studenti, kteří vše na své obrazovce pozorují, mohou „Zvednout ruku“, učitel má možnost je následně „Vyvolat“. Po vyvolání spolu učitel a žák (příp. žáci) mohou před celou třídou komunikovat. Platforma je k použití zcela zdarma.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Attendu s.r.o.

Diversity Talent Pool
Diversity Talent Pool je webová aplikace na hledání práce bez předsudků. Lidem, kteří ztratili práci nebo chtějí práci změnit nabízí možnost registrace a vytvoření vlastního profilu. Zároveň přináší i možnost kandidátům/kám otevřeně mluvit o svých individuálních potřebách a jinakosti již při vytváření profilu. Pomáhá kandidátům/kám zvýšit sebevědomí a vzdělává v tom, jak se připravit nejlépe na pohovor, a to formou videoinstruktáže od kariérové poradkyně a koučky. Firmy, které jsou v databázi, budou procházet vzděláváním a poradenstvím v oblasti diverzita, inkluze a rovné příležitosti. 
Odkaz na aplikaci ZDE.
Organizace OPIM 

Kategorie Zdraví

Aplikace Záchranka
Aplikace existuje již 4 roky, za tu dobu si ji stáhlo 1 300 000 uživatelů a pomoc si přes ni zavolali už ve více než 45 000 případech. Je ke stažení zdarma pro iOS i Android. Jedná se o oficiální aplikaci všech Zdravotnických záchranných služeb v ČR, Horské služby ČR a Vodní záchranné služby ČČK. Aplikace je určená všem lidem s dotekovým telefonem (ale pracuje se i verze pro tlačítkový telefon). Stiskem nouzového tlačítka odešle člověk v nouzi svou přesnou GPS polohu, zdravotní informace, kontakty na osoby blízké a další údaje (třeba i stav baterky telefonu) na nejbližší dispečink zdravotnické záchranné služby. Následuje vytočení linky 155. Operátoři už mají info z aplikace, a tak je celý hovor i výjezd rychlejší. 
Odkaz na aplikaci ZDE.
Aplikace Záchranka

CZeClin
CZeClin je lékařská aplikace se zaměřením na detekci příznaků a sledování průběhu Alzheimerovy choroby a jiných neurologických poruch. Data o pacientově stavu jsou získávána pomocí série kognitivních miniher a neurologických testů. V případě, že aplikace vyhodnotí možnou neurologickou nesrovnalost, upozorní jejího uživatele sama. Pro detailnější analýzu dat pak slouží webové rozhraní pro doktory (czeclin.cz), kam aplikace pravidelně posílá data pacienta.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Nadace Vodafone

DreamLab 
Mobilní aplikace DreamLab od Nadace Vodafone dává nevyužitou kapacitu chytrých telefonů k dispozici pro životně důležité výzkumy ve zdravotnictví zabývající se rakovinou či nemocí covid-19. Stolní počítač by na takovém výzkumu nonstop pracoval roky, desítky tisíc mobilních telefonů na noc připojených přes aplikaci DreamLab to ale zvládnou za pár měsíců. Díky spuštěné aplikaci DreamLab totiž telefony po celém světě vytvoří virtuální superpočítač, který je schopen zpracovat miliony výpočtů za noc. Aplikace nemá přístup k osobním údajům a lze ji stáhnout zdarma z Google Play či App Store. Večer pak stačí mobil připojit k nabíječce, být na Wi-Fi či na datovém připojení a aktivovat aplikaci DreamLab. V ní si každý může vybrat, jaký vědecký projekt podpoří. Aktuálně jsou do projektu zapojeny výzkumy Imperial College v Londýně či Garvan Institutu v Austrálii. Telefon si stáhne malý balíček úkolů z vědecké instituce, vypočítá je a výsledky odešle zpět.

Za pět let existence bylo díky aplikaci dokončeno již přes 475 milionů výpočetních úloh. Několika cenami oceněný DreamLab si připsal podíl už na čtyřech zásadních objevech v oblasti léčby rakoviny a nově se zaměřuje na výzkum “Corona-AI”, který provádí analýzu miliard kombinací existujících léků a molekul potravin s cílem zjistit, která vzájemná kombinace by mohla být účinná v boji proti novému typu koronaviru.
Odkaz na aplikaci je zde.
Nadace Vodafone

Spotter Cluster
Původně vyvinutá distribuční platforma. Uživatelsky zjednodušené řešení pro rychlé nasazení více open-source aplikací používaných v krizové, humanitární, ochranářské, nebo rozvojové činnosti. Decentralizované řešení, které je možné spustit v lokálním počítači, nebo lokální síti bez závislosti na internetu, s důrazem na bezpečnost vlastních dat. Nevyžaduje vysoké technické znalosti správce a obsluhujícího týmu. Užití je záměrně upřednostněno pro neziskové organizace a krizové týmy včetně jejich dobrovolníků, operujících v terénu.

V platformě je k dispozici řada profesionálního software umožňující práci samostatně, i v rychle sestavených týmech v polních podmínkách zahraničních misí. Vytváří komunikační a logistické workflow, open-datový sklad, mediální archiv, nebo geoprostorové informace.

Jednotlivé aplikace platformy jsou testovány v dlouhodobém životním cyklu, optimalizovány na přenositelnost, lokalizovány do češtiny, konfigurovatelné pro účely nasazení. Zároveň software umožňuje paralelní běh vedle existujícího workflow organizací.

Cílem projektu je dále rozvíjet a podporovat specializované workflow v neziskové praxi. Prohlubovat bezpečnost, decentralizaci, nezávislost na externích IT službách a datovou výměnu jednotlivých aplikací. Poskytnout jej i malým týmům s nízkými provozními rozpočty, které by jej bez odborné softwarové integrace nedokázaly realizovat. Osamostatnit a povýšit operační potenciál v informačních technologich a schopnosti menších a středních neziskových organizací, seznámit je a zapojit do řešení přesahující lokální zájmy. S nasazením open-source software a open daty je to možné. Zbývá nalézt pouze vůli a společné cíle.
odkaz na aplikaci zde

Mapa autismu
Chybějící data pro plánování sociálních a zdravotních služeb stojí v pozadí toho, že nejsou dostupné služby pro lidi s poruchou autistického spektra (ale platí to i pro lidi s dalšími diagnózami). Díky Mapě autismu jsou dnes data k dispozici nejen veřejnosti, ale i institucím státní správy, které jsou odpovědné za plánování a poskytování těchto služeb. Dostupnost zdravotních a sociálních služeb pro lidi s vyššími nároky na podporu a péči není dostatečná, tito lidé často systémem propadávají – nejsou pro ně dostupní gynekologové, zubaři, praktici, nejsou pro ně dostupné odlehčovací, terénní, asistenční služby, často je nepřijmou pobytové služby. Mapa autismu na problém velmi jednoznačně upozorňuje.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Spolek Naděje pro děti úplňku

CF Hero
CF Hero je mobilní aplikace pro mladé lidi bojující s nevyléčitelnou nemocí cystická fibróza. Aplikace pomáhá pomocí postupů herního designu budovat správné dlouhodobé návyky mladých pacientů, které jsou klíčové pro udržení jejich zdravotního stavu. Hlavním cílem aplikace je stabilizace a zlepšení zdravotního stavu nemocných. K tomuto cíli vede několik mechanismů: Motivace pacientů pomocí herních prvků aplikace, Pravidelné notifikace, Zlepšení provádění cvičení díky animaci dechového vzoru. 

Aplikace má také vzdělávací význam. Její součástí jsou edukační komiksy, které simulují dopad vybraných životních situací na život pacienta a zábavnou formou doporučují způsoby, jak se s těmito situacemi v reálném životě vyrovnat nebo jim předcházet. Aktuálně pracujeme na dalších funkcích, které podpoří aktivní zapojení uživatelů a zvýší tak pozitivní dopad aplikace. CF Hero je dostupné v České republice a na Slovensku, v roce 2021 ho budeme dále rozšiřovat do Německa a Polska.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Klub nemocných cystickou fibrózou

Kategorie Klima a ochrana životního prostředí

Cenová mapa prodejců vody a srovnání cen vody, zisků a priorit vodáren v ČR a SK

Kolik stojí kubík vody? O kolik vzrostly náklady na vodu? Kolik platí občan za vodu za rok? Na tyto a další otázky přináší odpovědi mapa vody. Ta je určena všem, které zajímá téma vody, správy vody, financování obnovy trubek, řešení sucha, zadržení vody ale i sociálního smíru a dostupnosti vody sociálně slabým. Informace o cenách a ziscích jsou převzaty z oficiálních webů a výročních zpráv vodárenských společností nebo z přehledů kalkulací cen vodného a stočného od Ministerstva zemědělství.
Nadační fond Pravda o vodě
Odkaz na aplikaci ZDE.

Kam s ním
Jedná se o vyhledávač míst (web a mobilní aplikace), kde se lze smysluplně zbavit nepotřebných věcí (odpadů). Poradí, jak správně s nechtěnými věcmi naložit resp. kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elekto, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. A nejen to. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru, včetně možnosti navigace na tato místa. Tam, kde jsou k dispozici data o kontejnerových stáních na tříděný odpad (příp. další opendata), například v Praze, či Brně, lze tato místa jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která momentálně obsahuje zhruba 55 000 sběrných míst a další budou průběžně přibývat.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Ukliďme Česko

Kategorie COVID-19

Přehled odběrových míst na COVID-19 v Praze a Středočeském kraji
Webová aplikace „Přehled odběrových míst na COVID-19 v Praze a Středočeském kraji“ vznikla na základě požadavku vedení hlavního města Prahy jako reakce na nástup druhé vlny onemocnění COVID-19, kdy vyvstala potřeba vzniku jednoduchého a přehledného nástroje pro veřejnost, který umožní na základě několika kriterií vyhledat vhodné odběrové místo. Web je provozován městskou společnosti Operátor ICT, konkrétně Datovou platformou hlavního města Prahy – Golemio ve spolupráci s odborem bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Magistrát hl. města Prahy a Datová platforma hlavního města Prahy – Golemio

Mapa Covid-19 v Česku
Webová aplikace Mapa Covid-19 v Česku umožňuje analyzovat počet osob pozitivně testovaných na Covid-19 v Česku pomocí interaktivního filtrování v mapě a grafech. Uživatel může data analyzovat výběrem ve sloupcových grafech (kliknutím nebo tažením) a označením okresů přímo v mapě. Je možné vybrat různé kombinace filtrů, například výběrem jedné zahraniční země nákazy je možné porovnat případy s původem v této zemi a jejich rozložení v čase, v okresech a podle věku a pohlaví. Výběrem posledních 10 dnů je možné sledovat aktuální situaci nebo posunutím výběru porozumět trendu v čase. Lze vybrat pouze věkovou skupinu nad 60 let a zobrazit si okresy s nejvyšším počtem nakažených seniorů. Případně lze v mapě vybrat jeden či více okresů a získat přehled o počtech pozitivních testů v nich. Data v aplikaci jsou pravidelně aktualizována. Aplikace obsahuje data od počátku epidemie v březnu 2020.
Odkaz na aplikaci ZDE.
InnoConnect s.r.o.

MUNI pomáhá
Aplikace MUNI POMÁHÁ vyvinutá Masarykovou univerzitou je nástrojem pro dobrovolníky, kteří chtějí pomoci v boji s epidemií koronaviru i jinými společenskými problémy. Aplikace umožňuje dobrovolníkovi vytvořit si vlastní profil a zadat preference týkající se dobrovolnické činnosti. V přehledu žádostí o pomoc si může každý vybrat tu, se kterou chce pomáhat. Pokud se objeví žádost nová, která odpovídá preferencím, které dobrovolník vyplnil ve svém profilu, obdrží upozornění.

Aplikace umožňuje i předání zpětné vazby ke konkrétní žádosti o pomoc nebo zadání své dobrovolnické činnosti do kalendáře. Díky sekci Novinky & Události mají dobrovolníci přehled, co je v dobrovolnickém centru MUNI POMÁHÁ nového, i o akcích, kterých se mohou jako dobrovolníci účastnit (aktuálně např. online setkání dobrovolníků nebo ošetřovatelské kurzy).
Aplikace vznikla ve velice krátkém čase na základě zkušeností, které koordinátoři dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ získali při koordinování pomoci dobrovolníků v první vlně epidemie koronaviru. Její vývoj není u konce, neustále implementujeme zlepšení a plánujeme její rozvoj.

Odkaz na aplikaci ZDE.
Masarykova univerzita v Brně

Cestovatelův průvodce karanténou
Aplikace slouží pro zjednodušení cestovaní v této nelehké době a informuje uživatele o aktuální koronavirové situaci v dané lokalitě, a to s přesností na obce. Analyzuje možná rizika spojená s pobytem v dané oblasti a snaží se predikovat vývoj pandemie v jednotlivých obcích.
Odkaz na aplikaci ZDE.
Kristýna Petrlíková, Adam Pudil, Jan Nykl a Vojtěch Kuchař za podpory VOŠ a SPŠ Jičín