Vítězné aplikace SOD 2014

1. místo

edesky.cz

Marek Aufart

Aplikace přehledně zobrazuje dokumenty vyvěšené na elektronických úředních deskách měst a obcí. Zdrojová data se čerpají z úředních desek jednotlivých krajů, měst a obcí.

2. místo

Dětská hřiště v Praze

Jakub Kuthan, Martin Vašák, Václav Pekárek (FIS VŠE)

Aplikace představuje nejkrásnější dětská hřiště v Praze s popisem atrakcí a zajímavých míst v okolí.   K září 2014 obsahuje přehled více než 80 lokalit s asi 130 hřišti. Data jsou získána od příslušných odborů životních prostředí a doplňovány mapovými podklady na bázi Open Street Map.

3. místo

WC kompas

Petr Hřích (občanské sdružení Pacienti IBD)

Mapa veřejných toalet, která umožňuje uživatelům Internetu, počítačů a mobilních zařízení nalézt nejbližší dostupné WC na základě jejich geografické polohy. Web je přizpůsoben zobrazení na chytrém telefonu. Aplikace čerpá data z otevřených dat projektu VozejkMap.cz.

Cena Fondu Otakara Motejla pro nejlepší studentskou aplikaci

Justinian

Karel Klíma, Michal Auersperger, Daniel Remiš, Yan Zaytsev (MFF UK)

Aplikace poskytuje přístup k zákonům, soudním rozhodnutím a jiným  právním dokumentům. Smyslem celého projektu je přehledně zachytit vztah mezi jednotlivými dokumenty a umožnit tak uživatelsky příjemné procházení celou právní doménou. Data pocházejí z Otevřené datové struktury z OpenData.cz.

4. místo

Cykloplánovač

Jan Hrnčíř, Michal Jakob, Pavol Žilecký (ČVUT FEL)

Aplikace umožňuje plánování tras pro cyklisty v 6 městech ČR  (Praha, Brno, České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice) Uživateli jsou doporučeny 4 plány odpovídající různým potřebám cyklistů (cestovní, klidná, plochá a rychlá trasa). Data pocházejí z Open Street Map a dalších otevřených mapových zdrojů.

5. místo

DATY

Adam Kurzok (Datafusion s.r.o.)

Aplikace sbírá informace o firmách, informujeme o jejich aktivitách a upozorňujeme na nové obchodní příležitosti nebo rizika. Každý může díky DATY sledovat změny u svých zákazníků, dodavatelů či konkurence, a to přes přehledné webové rozhraní nebo API přímo ve vlastním firemním systému.

6. místo 

Road Safety

Petr Schiller (Mfox.cz)

Služba poskytující informace o místech v silniční síti, kde dochází k vyšší koncentraci dopravních nehod se zvěří. V mapové aplikaci lze nastavit vlastní trasu a zjistit riziková místa a ta pak exportovat do vlastních zařízení. Data jsou poskytována z Open Street Map a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

7. místo

iKatastr.cz

Stanislav Šumbera

Aplikace umožňuje nahlížení do katastru nemovitostí přes katastrální mapu kliknutím na parcelu-budovu. Aplikace je doplněna také údaji z geografické mapy a informacemi o věcných břemenech, záplavových zónách nebo ekologické zátěži. Služba využívá mapové podklady ČUZK a data z Digitální báze vodohospodářských dat nebo  podklady od CENIA.

8. místo

Slepé mapy

Vít Stanislav, Jan Papoušek, (FI MUNI)

Aplikace slouží k procvičování slepých map. Uživatelé se učí určovat polohu jednotlivých států, měst, řek, jezer, pohoří nebo ostrovů. Propracovaný algoritmus volí optimální otázky na základě znalostí daného uživatele. Aplikace je postavena na otevřených mapových podkladech Open Street Map.

9. místo

Datový Atlas ČR

Jan Matoušek (Data Mind, s. r. o.)

Aplikace poskytuje široké veřejnosti informace o obyvatelích České republiky, bytovém fondu ze sčítání v roce 2011, dále o struktuře ekonomických subjektů a výsledcích parlamentních voleb v roce 2013.  Aplikace využívá otevřená data z Českého statistického úřadu, ARES a část dat z OpenData.cz

10. místo

Koupaliště EU

Michal Ursiny (Fuerte International Ltd.)

Mobilní aplikace pro Android zpřístupňující data o vodních plochách vhodných ke koupání, které jsou evidovány a kontrolovány Evropskou agenturou pro životní prostředí.