Vítězné aplikace SOD 2017

1. místo

Hlídač státu

Hlídač státu, z. ú. / Michal Bláha

Aplikace v současnosti představuje nejsilnější nástroj pro kontrolu hospodaření státu a vazeb veřejných institucí a politických stran na osobní i firemní sponzory. Přehledně propojuje aplikace Hlídač smluv, Hlídač politických financí a Hlídač osob, které ukazují, jak velkou roli hrají otevřené data při hlídání transparentnosti státu a veřejných financí. Všechna data jsou navíc srozumitelným způsobem zpřístupněna veřejnosti, novinářům a úřadům.

2. místo

Inventura hlasování

KohoVolit.eu

Aplikace přehledně, jasně a uživatelsky příjemně zprostředkovává možnost ověřit shodu vlastních postojů s jednotlivými poslanci a poslankyněmi z uplynulého volebního období. Aplikaci využilo před volbami více než 400 000 lidí, což dokazuje výši jejího společenského dopadu a schopnost napomáhat tomu, aby občané činili ve volbách informovaná rozhodnutí.

3. místo

Databáze prázdných domů v ČR

Prázdné domy, z.s.

Aplikace je unikátním projektem svého druhu, který je výbornou reakcí na palčivý společenský problém. Uživatelsky příjemně a přehledně zpracovává množství dat s cílem záchrany opuštěných staveb, zahájení dialogu s vlastníky a nalezení nového vhodného využití těchto budov.  Aplikace je živým organizmem, který je neustále doplňován o nové informace od občanů napříč Českem. Autoři a autorky do celého procesu sběru dat a informací zapojují veřejnost, čím zvyšují její společenský dopad.

4. místo

Healin

Ondřej David

Aplikace má za cíl uživatelům mobilních telefonů podat aktuální informace o otevřených lékárnách, jejich poloze a současně jim zprostředkovat data ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv o konkrétních lécích. Porota ocenila její vysokou uživatelskou úroveň a potenciál dalšího rozvoje v budoucnu.

5. místo

Dotační parazit

Centrum of Excellence for Good Governance, z.s.

Aplikace je svým zpracováním určena spíše odborným uživatelům, než laické veřejnosti, těm však poskytuje vhled do složitých dotačních vztahů a to jak z pohledu poskytovatelů, tak příjemců dotací. Web kombinuje různé datasety státních úřadů a nabízí přehledně a na jednom místě informace o tom, kdo čerpá státní dotace.

5. místo

CityVizor

Otevřená města, z.s. a Ministerstvo financí ČR

Aplikace je příkladem unikátní spolupráce veřejné instituce a samospráv, které chtějí sdílet náklady na IT služby. Je určena obcím a městům a umožňuje jim publikovat údaje o svém hospodaření v přehledné a občanům přístupné podobě. Porota ocenila nejen to, že aplikace zvyšuje transparentnost obcí, ale i to, že dostupná jako opensource, čímž šetří veřejné finance a ukazuje na důležitost sdílení technologií mezi úřady.

6. místo

STAN

STAN a BeefBrothers

Aplikace zpřístupňuje široké veřejnosti profily poslanců politického hnutí STAN a umožňuje jim dohledat informace o tom jak hlasovali, nebo kolikrát v sněmovně absentovali. Zároveň umožňuje občanům přehledně sledovat aktuální projednáváné zákony a být informováni o tom, jestli byly či nebyly schváleny. Porota ocenila skutečnost, že se tyto informace v takto uživatelsky dostupné podobě rozhodlo zprostředkovat samo hnutí a doufá, že další jej budou následovat.

7. místo

Watchdog

Ecomole

Aplikace je skvělou ukázkou využití otevřených dat pro velice specifickou cílovou skupinu. Vysoce profesionálním způsobem pomáhá zpřehlednit velký objem dat o více než 130 tisících chemických látek a zároveň uživatele informuje o změnách regulatorních zařazení u látek, které se on sám rozhodne sledovat.

8. místo

CARBapp

Aplikace je jedním z dozvuků hackathonu veřejné správy Hackuj stát. Ukazuje, že kvalitní aplikace pracující s veřejnými daty se dá udělat levně a bez předražených zakázek. Aplikace přehledně zpracovává data z Centrálního registru administrativních budov a upozorňuje na možnosti úspory. Porota také ocenila potenciál rozvoje aplikace v budoucnu.

9. místo

Hazard vs. Exekuce

Hackuj Hazard

Aplikace vizualizuje důležitý problém s celospolečenským dopadem – a to vztah mezi regulací hazardních her a podílem osob v exekuci v obcích. Naznačuje, že otevřená data mohou pomáhat při utváření a vyhodnocování lokálních politik.

10. místo

OS: O advokátech

DATOS – data o spravedlnosti

Aplikace vyvolává zajímavou diskuzi o práci advokátů v celospolečenském měřítku. Porota oceňuje, že projekt zpřístupňuje informace o činnosti advokátů v soudních řízeních z databáze advokátní komory a na základě žádosti o informace uživatelům ke stažení v otevřeném formátu.

Cena za nejlepší studentskou aplikaci

Netradiční vizualizace: Volby 2017

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Studentskou cenu letos získává tým Střední školy zemědělské a potravinářské. Považujeme za velmi cenné, když se na středních školách otevřená data dostávají do výuky. Podobné aktivity podporují u mladých lidí zájem o veřejné dění a schopnost nalézat pro jejich angažovanost relevantní informace a zdůrazňují význam otevřené veřejné správy pro aktivní občanství.

Cena Fondu Otakara Motejlka

CityVizor

Otevřená města, z.s. a Ministerstvo financí

Letos putuje Cena FOM aplikaci, která naznačuje, kde bychom chtěli s IT veřejné správy jednou být:

– je opensource, umožňuje tak levné sdílení know-how mezi městy, která se od sebe chtějí učit;

vytváří snadný nástroj pro otevírání dat o hospodaření obcím a městům, které chtějí být otevřené, ale nenachází kapacitu či prostředky;

– integruje různé již existující služby, vzniklé mimo veřejnou správu a  otevírá tak nové cesty pro občanskou participaci;

– posiluje skutečně transparentní hospodaření samospráv – kdo chce publikovat ekonomická data, může…

Zvláštní ocenění

Komunita tvořící české OpenStreetMap

Rozhodli jsme se letos zvláštně ocenit práci komunity okolo českých Open Street Map. Chtěli jsme tím poukázat na to, že vytváření otevřených dat není nezbytně doménou veřejné správy. Open Street Map jsou v Česku velmi rozšířeným mapovým zdrojem, se kterým pracují (a díky nimž vytváří velmi kvalitní a rozšířené služby) komerční subjekty. Kvalitnější, aktuálnější mapové podklady, než dokáží nabídnout lidé z Open Street Map komunity, na českém internetu nenajdete.