Vítězné aplikace SOD 2018

1. Transparentnost (partnerem kategorie je CZ.NIC)
Pro aplikace, které využívají digitální stopu činnosti veřejných institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizují a usnadňují tak přehled o činnosti institucí.

zindex

Econlab

Webová aplikace zindex.cz hodnotí úřady podle konkurence, transparentnosti a hospodárnosti veřejných zakázek. Porota ocenila, že aplikace nefunguje jen jako hlídač, ale také ukazuje, kde má jaké město či ministerstvo rezervy, motivuje je ke zlepšení a generuje pro uživatele manuály, jak zlepšení dosáhnout.

2. Participace
Pro aplikace podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu veřejné správy a samosprávy.

Vyhodnocení pocitové mapy města Brna 2018

Magistrát města Brna / Oddělení dat, analýz a evaluací

Web představuje tematické mapy, statistiky a grafy, které zobrazují, jaké pocity se Brňanům pojí s konkrétními místy ve městě. Porota ocenila, že se projekt neomezil jen na digitální svět, ale umožnil lidem se potkat, debatovat o problémech místa, kde žijí a společně vyjádřit, co se jim na místě líbí a co ne.

3. Data v každodenním životě (partnerem kategorie je ESET)
Pro aplikace, které usnadňují rozhodování v běžných životních situacích.

Dopravní obslužnost Brna a okolí

Magistrát města Brna / Oddělení dat, analýz a evaluací

a
http://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b0c4b60cc6ba442281f72e6a690e72a0

Město Brno v aplikaci zkoumá data z jízdních řádů, které poskytují informace o stavu veřejné dopravy a zároveň je zpracovává do mapy, v rámci níž vysvětluje vlastnosti dopravy v regionu. Porota mimo jiné ocenila, že autorem aplikace je samotná samospráva, která na základě dat vytváří strategii pro celý region a ukazuje tak, jak důležitá jsou data pro tvorbu veřejných politik.

4. Open Source (partnerem kategorie je Red Hat)
Pro aplikace kombinující využití otevřených dat a open source.

Česká otevřená data

Ondřej Kokeš

Porota ocenila, že tento repozitář zakládá platformu pro vznik komunity, která přidává k otevřeným datům veřejné správy další užitečné informace. Umožňuje rozšiřovat dokumentaci, doplňuje programové scripty a zvyšuje a usnadňuje využitelnost otevřených dat, čímž reaguje na skutečnou potřebu, která mezi opendataři vznikla.

5. Solution App (partnerem kategorie je Český telekomunikační úřad)
Pro aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení.

Mapa exekucí

Otevřená společnost, o.p.s.

Tato webová aplikace nabízí exekuční statistiky pro jednotlivé obce, okresy i kraje, porovnává je a rozpoutává veřejnou debatu o tomto společensky důležitém tématu. Je skvělou ukázkou toho, jak mohou být neziskovým organizacím data užitečná při řešení celospolečenských otázek.

6. Smart Prague (partnerem kategorie je Smart Prague)
Soutěžní kategorii Smart Prague uděluje Nadace OSF pod záštitou primátora hlavního města Prahy.
Pro aplikace (ale také studie, vizualizace dat nebo model nad daty) vytvořené za použití dat publikovaných v rámci projektu datové platformy Golemio na adrese www.golemio.cz. Pozitivně byly hodnoceny zejména aplikace real-time a senzorických dat.

P+R Praha – predikce parkování pro rok 2019

Jana Roulichová, Michaela Zezulková
a
https://public.tableau.com/profile/jana.roulichova#!/vizhome/TABULKA-PROGNZA2018/Tabulka2018

Aplikace P+R ukazuje na praktickém příkladu zpracování a vizualizaci dat z parkovišť P+R a jejich predikce na základě historických dat. Porota ocenila zacílení na praktický problém, který řeší velké množství lidí každý den. Projekt se dá velmi dobře použít přímo v některé z městských aplikací.